Przygotowanie do porodu

Spotkanie ma charakter warsztatowy.

Czego się dowiesz ?

– jak oddychać i po co się uczyć oddychać do porodu,

– pokażę Ci jak pracować podczas skurczu, aby rozwieranie szyjki postępowało w miarę

szybko,

– dowiesz się jak przeć i co to jest parcie,

– pokażę Ci ćwiczenia, które będziesz wykonywać do samego porodu, aby zmobilizować

stawy biodrowe, przygotować miednicę do porodu, nauczyć się świadomej pracy z dnem

miednicy,

– poznasz pozycje porodowe,

– omówimy niefarmakologiczne sposoby łagodzenia bólu porodowego,

– jaka jest różnica pomiędzy porodem siłami i drogami natury, a jaka jest różnica pomiędzy

porodem drogami natury,

– jak przygotować krocze do porodu,

– pierwsze dni po porodzie – czego unikać , kiedy pierwsze ćwiczenia i od czego zacząć,